Privacy Policy

Konfidencialitātes politika

Mēs novērtējam jūsu izrādīto interesi par uzņēmumu N-PRO SIA un tā piedāvātajiem izstrādājumiem, un tieši tāpēc aicinām rūpīgi izskatīt šo konfidencialitātes politiku, pirms sākat lietot šo tīmekļa vietni un tās apakšvietnes (turpmāk tekstā abas kopā — vietne). Šajā konfidencialitātes politikā ir noteikts, kādu šajā vietnē sniegto informāciju apkopo uzņēmums   N-PRO SIA un kādi pasākumi tiek veikti, lai rūpētos par jūsu personīgās informācijas drošību. Ja nepiekrītat šai konfidencialitātes politikai, jūs nedrīkstat lietot šo vietni. Šajā konfidencialitātes politikā ik pa laikam var tikt veiktas izmaiņas, tāpēc periodiski to pārskatiet.

Vispārējā informācija

Lai izmantotu dažas mūsu piedāvātās funkcijas un veiktu noteiktas darbības, kā arī piekļūtu dažiem mūsu izstrādājumiem vai pakalpojumiem, konkrētos vietnes apgabalos jūs tiksiet aicināts norādīt savu personu identificējošu informāciju, piemēram, e-pasta adresi, vārdu, uzvārdu, korespondences adresi, tālruņa numuru (turpmāk tekstā — Personas dati). Šajā kontekstā jums ir pilnībā jāizprot un jāpiekrīt šādu Personas datu apkopošanai, izmantošanai un pārsūtīšanai saskaņā ar šīs konfidencialitātes politikas noteikumiem un nosacījumiem.

Personas datu un citas lietotāja informācijas apkopošana un izmantošana

Informāciju, ko sniedzat uzņēmumam N-PRO SIA, aizsargā fizisko personu datu aizsardzības likumi. Uzņēmums N-PRO SIA reģistrē un pārvalda Personas datus, lai palīdzētu jums lietot mūsu izstrādājumus un/vai tiešsaistes pakalpojumus. Ja iesniedzat mums papildus Personas datus, lai no mums saņemtu informāciju, piemēram, bukletus, katalogus, mēs apkopojam un saglabājam šo informāciju. Izmantojot šo informāciju, mēs varam apstrādāt jūsu informācijas pieprasījumu. Attiecīgā informācija tiek glabāta pietiekami drošā un aizsargātā vidē tik ilgi, cik uzņēmums N-PRO SIA uzskata to par nepieciešamu saziņas uzlabošanai ar jums. Lai dzēstu daļu vai visus savus datus no reģistra, sazinieties ar uzņēmumu N-PRO SIA rakstot uz e-pasta adresi.

Uzņēmums N-PRO SIA var lūgt jūs iesniegt neobligātu papildinformāciju, lai paplašinātu zināšanas par saviem klientiem, veiktu tiešā mārketinga pasākumus vai aicinātu jūs piedalīties konkursos. Jūs varat brīvi izvēlēties, vai atbildēt uz šādiem pieprasījumiem par papildinformācijas sniegšanu.

Uzņēmums N-PRO SIA apkopo arī nepersonisku informāciju par savas Vietnes lietojumu. Šī informācija tiek apkopota kopējā kontekstā un tiek izmantota tikai iekšējām vajadzībām, lai palīdzētu uzlabot jums pieejamās tiešsaistes iespējas un motivētu jūs apmeklēt mūsu Vietni. Uzņēmums N-PRO SIA var saistīt šo informāciju ar lietotāja Personas datiem, lai noteiktu, kuri lietotāji piekļūst konkrētiem materiāliem.

Uzņēmums N-PRO SIA apzināti neapkopo Personas datus no bērniem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, un nepielāgo savu tīmekļa vietni šādu personu interesēm. Iesakām vecākiem un aizbildņiem aktīvi sekot līdzi bērnu darbībām un interesēm tiešsaistē.

Personas datu pārsūtīšana

Uzņēmums N-PRO SIA nepārsūta (izņemot maršrutēšanas nolūkos) jūsu Personas datus, kurus esat norādījis Vietnē, nevienai trešai pusei, izņemot: a) ar jūsu piekrišanu; b) saskaņā ar likuma prasībām vai tiesas rīkojumu; c)N-PRO SIA tiesību vai īpašuma aizsardzības un aizstāvības nolūkos; d) Vietnes lietotāju personiskās drošības aizsardzības nolūkos; e) personām vai uzņēmumiem, ar kuriem uzņēmums N-PRO SIA ir noslēdzis līgumus, Vietnes iekšējās darbības vai uzņēmuma darbības nodrošināšanai; vai f) gadījumos, kad mēs pamatoti uzskatām, ka uz attiecīgajām pusēm attiecas likums, saistoši noteikumi vai līgumi, kas nodrošina Personas datu godprātīgu apstrādi un pienācīgu aizsardzības līmeni. Konstatējot darbības, kas varētu būt prettiesiskas vai neatbilst N-PRO SIA lietošanas noteikumiem, uzņēmums N-PRO SIA patur tiesības pēc saviem ieskatiem sazināties ar attiecīgajām varas iestādēm.

Sīkfaili

1.   Patstāvīgie sīkfaili  Šajā vietnē var tikt izmantoti sīkfaili. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas ietver informāciju, un tos jūsu datorā saglabā tīmekļa lapa, ko apmeklējat. Sīkfaili tiek izmantoti, lai vietnē nodrošinātu papildu funkcionalitāti un palīdzētu mums analizēt vietnes izmantošanas informāciju.

2.   Sesijas sīkfaili Šāda veida sīkfaili tiek izmantoti, lai, piemēram, noskaidrotu, kādā valodā esat izvēlējies skatīt tīmekļa lapu. Vietnes apmeklējuma laikā šādi sīkfaili tiek īslaicīgi saglabāti jūsu datora atmiņā. Sesijas sīkfails netiek glabāts datorā ilgu laiku, un parasti tas pazūd, līdzko aizverat tīmekļa pārlūkprogrammu.

 Ja jūs nevēlaties, ka N-PRO SIA izmanto sīkfailus, jūs varat konfigurēt savu pārlūkprogrammu, lai noraidītu sīkfailus, mainot sava pārlūka iestatījumus. Tomēr tas varētu ierobežot funkcionalitāti un savu labumu no vietnes.

 

Kvalitāte

Uzņēmums N-PRO SIA apņemas veikt pienācīgas darbības, lai nodrošinātu jūsu sniegto Personas datu precizitāti, pilnīgumu un aktualitāti. Tomēr jūsu pienākums ir norādīt tikai tādus Personas datus, kuri to iesniegšanas brīdī ir precīzi, pilnīgi un atbilstīgi. Ja vēlāk konstatēsiet, ka mūsu rīcībā esošie Personas dati ir neprecīzi, nepilnīgi vai neaktuāli, mēs pēc jūsu rakstiska paziņojuma saņemšanas veiksim attiecīgas darbības, lai veiktu labojumus jūsu Personas datos. Jums ir arī tiesības saņemt informāciju par to, kādus Personas datus uzņēmums N-PRO SIA par jums ir apkopojis. Ja vēlaties iegūt šādu informāciju, nosūtiet mums parakstītu pieprasījumu pa pastu.

Drošība

Lai gan uzņēmums N-PRO SIA nevar garantēt, ka nekādā gadījumā nenotiks nesankcionēta piekļuve, esiet drošs — uzņēmums NPRO SIA ļoti rūpīgi seko līdzi tam, lai tiktu nodrošināta jūsu Personas datu aizsardzība un netiktu pieļauta nesankcionēta piekļuve, izmantojot pienācīgas, atbilstošas tehnoloģijas un iekšējās procedūras.

Citas tīmekļa vietnes

Šajā Vietnē var būt iekļautas saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm. Uzņēmums N-PRO SIA nekontrolē un nav atbildīgs par tādu trešo pušu tīmekļa vietņu saturu vai konfidencialitātes praksi, kuras var būt saistītas ar šo Vietni. Šādas tīmekļa vietnes jūsu datorā var saglabāt sīkfailus un/vai citādi apkopot un apstrādāt jūsu personisko informāciju. Pirms izvēlaties lietot šādas trešo pušu tīmekļa vietnes, aicinām iepazīties ar to praksi attiecībā uz konfidencialitāti.

 

Izmaiņas

Uzņēmums N-PRO SIA patur tiesības vienpersoniski jebkurā brīdī un bez iepriekšēja paziņojuma pilnībā vai daļēji mainīt, modificēt, pievienot vai noņemt jebkādu šīs Konfidencialitātes politikas daļu. Šajā Konfidencialitātes politikā veiktās izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī šajā Vietnē. Ja turpināt lietot Vietni pēc šīs Konfidencialitātes politikas izmaiņu publicēšanas, tas nozīmē, ka piekrītat šīm izmaiņām.